Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 108" Дніпровської міської ради

 

Звіт керівника ДНЗ

Звіт керівника КЗО ДНЗ № 108

Фоменко С. М. перед громад кістю

за 2019 - 2020 навчальний рік.

 

Організація освітньої роботи в КЗО «ДНЗ  №108» ДМР у 2019– 2020 навчальному році здійснюється відповідно  до Законів України  «Про освіту», »Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 3 580/2015 «Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 -2020 роки».,Базового компоненту дошкільної освіти,  Концепції національно-патриотичного виховання дітей та молоді (затвердженого наказом МОН України від 16.06.2015 № 641, Положення про дошкільний навчальний заклад (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305),  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016року№234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності ( затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), Інструктивно-методичні рекомендації лист Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 року №1/9-419 «Щодо  організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття  дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році» та інших нормативно-правових актів.

                    Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процессу у новому навчальному році є такі:

-         національно-патріотичне виховання,

-         економічне виховання,

-         формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми,

-         музичне виховання.

Крім того:

-          Інтеграція родинного та суспільного дошкільного виховання.

-          Завдання дошкільного навчального закладу відповідно до його статусу.

            Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який визначає мету, завдання, а також зміст, форми, методи і засоби досягнення поставлених завдань.  Річний план – це основний документ,який регулює навчально-виховний процес. Він охоплює період від 01.09. до 31.08.

             При плануванні роботи закладу ми користуємося  Листом МОН  України в Відповідно цього документа річний план включає в себе такі розділи:

-         Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік та завдання на наступний  навчальний рік.

-         Методична робота з кадрами.

-         Вивчення стану життєдіяльності дітей.

-         Організаційно-педагогічна робота.

-         Робота методичного кабінету.

-         Адміністративно-господарська діяльність.

      

         Дошкільний навчальний заклад № 108  знаходиться за адресою: вул. Дмитра  Кедріна, 54.

Головною турботою кожного вихователя були і залишаються охорона і зміцнення здоров’я дітей,забезпечення Необхідних умов для їх фізичного та психічного розвитку.

   Дитячий заклад працював за програмою «Дитина в дошкільні роки».

   Мова навчання – українська.

   Режим роботи груп – 10.5 годин, чергова група 12 годин.

                                          

  Контингент дітей у дошкільному навчальному закладі №108:

                                         Всього

       Групи для дітей раннього віку

    Групи для дітей дошкільного віку

         груп

    В них дітей

          груп

     В них дітей

          Груп

   В них дітей

6

125

           3

51

             3

           74

   1р - 1,5 р

13

Молод.гр.3р.- 4р.

          24

  1,5р – 2р

         13

Серед.гр.4р. –5р.

          25

    2р – 3р

        25

Старша гр..р. –6р.

          25

                   

В ДНЗ створені всі необхідні умови всебічного розвитку дітей. Враховуючи вікові особливості в усіх  групах створені     ігрові куточки, різні за тематикою, естетично оформлені. Ігри в цих куточках допомагають дітям поступово пристосуватися до соціального життя, навчатись спілкуватися, один з одним, підпорядковувати свої бажання до бажань інших дітей.

Для денного відпочинку в усіх групах розміщені триярусні ліжка. Дошкільний заклад забезпечений меблями  відповідно      до зросту дітей.

В приміщенні ДНЗ розташовані: медичний та методичний кабінети, музична - спортивна зала.

 

       

Методична робота:

 Кількість педагогічних працівників: всього 11 педагогів,

 з повною вищою освітою – 3 осіб,

базовою – 8 осіб.

Методична робота закладу здійснювалась відповідно до нормативно – правової документації, а саме:

«Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), «Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки»

 

     Протягом минулого навчального року педагогічний колектив працював над такими завданнями:

1.     Формування у дітей патріотично - національної свідомості шляхом залучення їх до музичної діяльності та українського декоративного мистецтва..

2.      Вдосконалювати  роботу спрямовану на збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей шляхом активізації  фізкультурно – оздоровчих видів діяльності.  

3.     Спрямувати роботу педагогічного колективу на створення умов для реалізації економічного виховання дітей та їх батьків.

 Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.

Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючи семінари, упроваджують перспективний педагогічний досвід з питань оздоровлення вихованців.

Методична робота в дошкільному закладі набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація,одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів.

Адміністрацією закладу протягом  року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали,розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацювали протягом навчального року педагоги.

 Також проведена підписка на періодичні видання « Вихователь-методист», «Управління дошкілим закладом», «Методична скарбівничка вихователя», «Музичний керівник», « Дошкільне виховання», «Палітра педагога».

          З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на           виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:

 1:Засідання педагогічної ради:

-         Установча .Завдання навчально-виховної роботи на 2017  -2018навчальний рік.

-         «Зміцнення фізичного здоров’я та формування свідомого ставлення до свого здоров’я».

-         «Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку – сучасні підходи».

-         Підсумкова.

2 - Семінари-практикуми:

-         «Методи і прийоми роботи з дітьми щодо формування здорового способу життя та фізичних якостей».

-         «Використання інтерактивних технологій розвитку мовлення дошкільників».

-         «Розширення знань педагогів щодо розвитку у дітей еколого-валеологічної свідомості через пізнання  особливості природи рідного краю»

3 - Консультації:

-         «Продовжити  роботу  «Освітні стратегії в соціалізації особистості громадського суспільства».

-         «Використання художнього слова на прогулянці».

-         «Формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників»

-         «Від знань та емоцій до екологодоцільної поведінки»

-         «Організація комунікативно-мовленнєвої діяльності».

-         «Театр – це школа життя для дошкільників2.

-         «Профілактика стресів в педагогічній діяльності».

-         «Організація освітнього процесу в контексті формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я».

-         «Світ, сповнений краси».

-         «Як правильно організувати навчання дошк. грамоти та запобігти типових помилок».

-         Психологічний тренінг: «Вчимося уникати конфліктних ситуацій у роботі з батьками».

4 - Школа педагогічної майстерності:

-         Колективні перегляди – прогулянка в старшій групі «Ось яка зима».-вих.Калачова І. Ю. .

-         В ясельній .групі –заняття «Стрічки для рукавички», вих..Цвірко В.В.

-          В середній гр.- заняття «Сторінками улюблених казок» - вих..Гладких Т.Л.

Протягом навчального року проводилися конкурси, в яких брали участь батьки, вихователі.

    Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів,проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково- методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

 Результати роботи психологічної служби:

     Упровдовж  року ефективно працювала практичний психолог  Чеченя  Ю.В.   Робота практичного психолога здійснювалась відповідно «Положення про психологічний  кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів в системі загальної середньої  освіти (наказ  МОНУ від 19.10.2001 №691).  Упродовж навчального року навчально – виховна діяльність проводилася у відповідності до поставленої мети, яка полягала у вдосконаленні навчально-виховного процесу відповідно до сучасних науково-технологічних досягнень для збереження і зміцнення фізичного, психологічного та духовного здоров’я дітей, шляхом створення оптимальних умов оздоровчого, розвиваючого та предметно – ігрового середовища у тісній взаємодіїіз сім’єю.    Виходячи з цих завдань, метою роботи психологічної служби був психологічнийсупровід навчально – виховного процесу та активізації діяльності всіх його учасників (дітей, батьків,вихователів) в процесі зміцнення фізичного, психологічного та духовного здоров’я дітей.

Безпека життєдіяльності:

Згідно Закону  України «Про освіту», на підставі Законів України «Про цивільну оборону»,  «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»,  «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «про дорожній рух»,  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та інших інструктивних документів в галузі освіти  - дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечної життєдіяльності дітей.

Педагогічним  колективом  дошкільного навчального закладу проводилась певна робота щодо безпеки  життєдіяльності та запобігання травматизму дітей. У 2017– 2018н.р. дане питання було висвітлене в консультації для вихователів, на загальних батьківських зборах, консультаціях для батьків, на батьківському всеобучі, під час проведення групових батьківських зборах в усіх вікових групах.

    З педагогічним колективом проводились практичні  заняття, тренінги з формування основ компетентності  безпечної життєдіяльності у дошкільників.

    У квітні місяці у дошкільному  закладі пройшов Тиждень безпеки  Були проведені розважальні заходи на теми безпеки життєдіяльності та запобігання усім видам дитячого травматизму (заняття, ігри, лялькові вистави,  розваги) та тренінг з евакуації дітей з приміщення за участю співробітників МЧС із спостереженням за їх роботою під час пожеже гасіння.

                       Для підведення підсумків роботи з даного питання були організовані тематичні  виставки  « Формування у дітей здоров’язберігаючої компетентності», «Збережи себе сам». У відповідності до вимог велась документація дошкільного закладу, систематизована нормативно-правова база з даного питання.  Всі працівники  закладу обізнані та виконують вимоги законодавчих  документів. У дошкільному закладі своєчасно видавались настановні та підсумкові накази; призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму та відповідальні  за життя та здоров’я  вихованців  під час свят  та інших заходів. Своєчасно проводились вступні, первинні, цільові, позапланові  інструктажі; адміністрація закладу дотримується  порядку  повідомлення та обліку нещасних випадків, що сталися з вихованціми.

 У 2017 – 2018н.р. у дошкільному закладі  не   зафіксовано   жодного нещасного випадку травмування вихованців.

Якість освіти:

   Для якісної реалізації  задачі з формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку в вихованні естетичних, моральних так і інтелектуальних якостей було проведено тематичне вивчання «Про стан мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку» (вих.  Калачова І.Ю.)

Стан мовленнєвої компетентності дітей

 

      Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок,що у групі створено належні умови щодо

організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей.

    Перевірка виявила і недоліки на підставі чого були надані рекомендації педагогу:

-         Уникати власного монологу на заняттях, активно розвивати діалогічне мовлення дітей, даючи дитині змогу вступати в невимушену розмову з дорослим.

-         Стежити за власним мовленням,уникати повторення неправильно вжитих граматичних форм дітьми.

-         Вихователю постійно добирати й оновлювати поради для батьків щодо розвитку мовлення дітей у родині.

 

Виходячи з аналізу можна зробити висновок, що рівень знань дітей раннього віку збільшився але слід налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.

 

          Однак, необхідно звернути увагу на більш якісне проведення навчально-виховної роботи, посилити роботу з формування у дітей художньо-естетичних навичок.

      У системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та  КЗО ЗОШ № 34 ДМР.     Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

        Протягом навчального року проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками групи старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). Вихователь Гладких Т. Л. відвідував уроки  у 1-му класі, а вчителі були присутні на заняттях та режимних моментах у групі старшого дошкільного  віку.

Організовувалися спільні свята та розваги.

    Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей.

   Стан здоровя та фізичний розвиток дітей

                  Головною турботою колективу було забезпечення умов для нормального життя дітей,  охорони та зміцнення їх здоров’я. крім традиційно запропонованих заходів, що відбиваються  у річному плані.

           Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна  оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, старша медична сестра, які здійснюють  Постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

 

      Аналіз стану здоровя дітей

 

Показн.стану здоров’я

                              Група здоров’я

Група здоров’я

Кільк. показн.

      І

         ІІ

          ІІІ

Основ.

     Підг.

   Спец.

Кількість дітей

    125

       12

       8

    129

     16

         -

 

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

     Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей.

  Була звернута увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою,використання фітотерапії, часнику,цибулі,лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності , а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання  першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях ради, на консультаціях для вихователів, загальних батьківських  зборах, виробничих нарадах.

  Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі 139 – 157 уд/хв..

Впродовж навчального року вихователі проводили обстеження фізичного стану дітей, їх вміння якісно виконувати основні рухи (з бігу, стрибків, кидання).

 Фізкультурно оздоровча робота проводиться на високому рівні. Про це свідчить тестування дітей старшого віку.

Якість оволодіння дітьми старшого дошкільного віку основними рухами, порівняно з попереднім 2017-2018 навчальним роком , підвищилась:

Біг :        середній показник високого рівня-        на  29%

              середній показник достатнього рівня—  на 29%.

Ходьба :     середній показник високого рівня –   на 17%

                   середній показник достатнього рівня – на 12%

Рівновага :  показник високого рівня –      на   38%

Стрибки : показник високого рівня збільшились-  на  46%

 Дозвілля проводяться двічі на місяць.

Спортивні заходи дають змогу закріпити знання  дошкільнят про рідний край, про його історичне минуле, виховати любов до українського народу та його звичаїв.  Спостереження за проведенням ранкової гімнастики засвідчили що педагоги розвивають у дітей рухові  навички,які дозволяють виконувати вправи з найменшою затратою енергії. Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки.  Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект,внаслідок чого  зменшилась кількість дітей, які часто хворіють.

                  В усіх вікових групах систематизовано матеріали з питань здорового способу життя дітей та їх батьків,  у дитячих приймальнях об лаштовані куточки довірливого спілкування з батьками, виготовленні стенди:   «Квітка здоров’я», «Екран настрою» та інші.

 На педагогічних годинах, нарадах розглядалися питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового  режиму, принципу демократичного правового, трудового, виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості.

         Організаторська робота проходила більш оперативно у зв’язку з упровадженням взаємоконтролю,   порівняльного аналізу діяльності всіх ланок дитячого заходу.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав,  що всі вони мали науково методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально - виховного процесу.

         Звичайно, деякі моменти методичної роботи потребують удосконалення, більш детального опрацювання

. Але взагалі внутрішньо садова методична робота була досить ефективною, позитивно впливала на чіткість

 навчально-виховного процесу.

Робота з батьками:

         Значна увага приділялась роботі над проблемою «Інтеграції родинного та суспільного виховання».  Були проведенні групові батьківські збори, анкетування, батьківські всеобучі, консультації, також консультації  для батьків діти яких не відвідують ДНЗ:

«Адаптація дітей до умов ДНЗ», «Як знайомити дітей з нормами поведінки», «Гра – модель життя», «Криза 3-х років», «Вихована дитина – що це означає», «Підтримайте та розвивайте допитливість дитини», «Виховання взаємин з однолітками», «Режим дня першокласника», «Дитячий невроз», «Роль сім’ї у трудовому вихованні дітей», «Гра, як засіб морального виховання дітей», т.д.

         Батьки з заохоченням відгукнулися на конкурс родинних газет: «Наш улюблений малюнок», приймали участь у виготовленні поробок «Такі цікаві непотрібні речі», активно допомагали у проведенні свят, розваг, лялькових виставах, у виготовленні атрибутів, костюмів для дітей.  З цікавістю ознайомлювалися з підбором інформації у батьківських куточках, відвідували консультації у фахівців з питань виховання, розвитку дітей, особливо активні були батьки з груп раннього віку. В наступному навчальному році педагогічний колектив буде приділяти особливу увагу в формуванні моральної культури дошкілят в співпраці з батьками.

         В минулому навчальному році педагогами ДНЗ були відвіданні метод об’єднання для вихователів та музичних керівників.

 

Звіт використання батьківських коштік в графах  "Фінансова діяльність"  та  "Сторінка для батьків",  

 

 

        

ДЯКУЄМО   ВСІМ    БАТЬКАМ  ЗА ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ, ТВОРЧИЙ  ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ НАШІХ ДІТЕЙ ТА ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.